Allasturvallisuus


Kuluttajaturvallisuuslaki ja sitä Tarkentava viranomaisohje (Tukes-ohje 2015)määrittelevät allasturvallisuutta ja sen hoitamista.

Lyhyesti: Uinninvalvonnan
hoitaminen on palvelun tuottajan vastuulla, eikä koskaan voi perustua pelkästään asiakkaiden tekemiin toimenpiteisiin.

Yleisöuintivuorolla tai sitä vastaavassa toiminnassa tulee aina olla paikalla
uinninvalvoja. Uinninvalvojan osaaminen on määritelty Tukes-ohjeessa 1/ 2015.

SPORTTITURVAN uinninvalvojat ovat aina koulutuksen käyneitä hengenpelastajia,
sillä meille turvallisuus on osaamista. Tällä hetkellä joukostamme löytyy esimerkiksi International Pool Lifeguard -tasoisia uinninvalvojia, sekä rantapelastajakoulutuksen käyneitä rantavalvojia.

Uinninvalvojan osaamisen voi hankkia esimerkiksi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton
koulutusjärjestelmässä
seuraavilla kursseilla:

Uinninvalvojakurssi

International Pool Lifeguard
-kurssi

Allasmestarikoulutus


Uinninvalvojan osaaminen

tietää erilaisissa pelastustapahtumissa ja -tilanteissa turvallisen toiminnan periaatteet

osaa käytännössä toimia turvallisesti erilaisissa pelastustilanteissa

kykenee pelastamaan kohteessa, jossa työskentelee

osaa käyttää erilaisia pelastusvälineitä sekä tietää, miten ja milloin välineet tulee huoltaa

tietää ihmisen fysiologian perusteet (esim.verenkierto, keuhkojen toiminta ja vedenpaineen vaikutukset uimarissa), jotta hän osaa ja pystyy toimimaan ensiaputilanteissa

osaa hätäensiavun ja jatkotoimenpiteet

tietää tehtävänsä, oikeutensa ja vastuunsa

on tutustunut ja tietoinen työkohteensa turvallisuuskäytänteistä
(mm. turvallisuusasiakirja)

Lähde: Tukes-ohje 2015