Rantaturvallisuus


Rantaturvallisuus perustuu palveluntuottajan riskiarviointiin ja sen perusteella tehtyihin toimenpiteisiin.

Rantaturvallisuuden yleisiin turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, sekä toimenpiteisiin annetaan "suuntaviivoja" OpetusministeriönLiikuntapaikkajulkaisussa numero 90: Uimarantaopas.

TUKES (www.tukes.fi) on alalla valvova viranomainen ja on antanut ohjeita uimarantojen
turvallisuuden hoitamisesta ja siinä huomioitaviin asioihin kirjeessä 2015: Uimarantojen ja uimapaikkojenturvallisuus

Lähinnä uimaranna turvallisuutta arvioitaessa tulee huomioida
seuraavia asioita:

kävijämäärät asiakastyypit (lapsia, perheitä...)
uimaranna palvelut
hyppytorni, on/ei
rannan profiili
mahdollinen veneliikenne
muut mahdolliset riskitekijät

Näiden mm. edellä mainittujen asioiden perusteella arvioidaan mitä turvallisuustoimia uimaranta/uimapaikka tarvitsee:

Rantavalvonnan tai hyvät ohjeet ja pelastusvälineet ilman valvontaa.


Yleisesti rantavalvonta tarvitaan jos:

- rannalla on paljon asiakkaita/lapsia
- rannalla on hyppytorni
- rannan profiili on nopeasti syvenevä
- ranta-alue sisältää äkkisyviä kohtia


hyvät ohjeet ja pelastusvälineet riittää jos:

- ranta ei ole vilkas, eikä edellä mainittuja riskitekijöitä ole
- rannalla on asiakkaita mutta ei suuria määriä ja rannan profiili on
- loivasti syvenevä (turvallinen)